Speltaknieuws

Beste ouder/ Explorer, Bezoeker van Arida, Hieronder volgt een informatieve tekst over het ontstaan van Scouting en onze Scoutinggroep: 

Op 31 juli 1907 begon het eerste scoutingkamp op Brownsea Island. Aanleiding hiervoor was het boek dat luitenant-generaal Baden-Powell had geschreven voor zijn militaire verkenners:”Aids to Scouting” (handwenken om te verkennen). Dit boek bleek echter zo aan te slaan bij de Britse jeugd, dat B.P. (Baden Powell) besloot een kamp voor jongens op Brownsea Island te organiseren. Dit werd zo een succes dat B.P. zijn beroemde boek herschreef in een jongerenversie. Dit werd het welbekende “Scouting for Boys”. In 1910 was de vereniging in Groot Brittanië inmiddels uitgegroeid tot 110.000 leden. Tegenwoordig telt scouting meer dan 23.000.000 leden in meer dan 100 landen. De scouting geschiedenis in Nederland begon in 1910. Wie was B.P?: De letters B.P. staan voor de afkorting van Baden Powell ofwel, zoals hij volledig heette,: Robert Lord Baden-Powell of Gilwell, Chief scout of the world. Hij leefde van 22 februari 1857 tot 8 januari 1941. Hij werd in Engeland in eerste instantie bekend door zijn bijzondere prestaties in het Britse koloniale leger. Beginnend als gewoon soldaat eindigde hij bij zijn ontslag als luitenant-generaal. Geschiedenis van de Dr. Ariensgroep: In augustus 1962 werd voor het eerst welpenleiding van de Dr. Ariensgroep Geïnstalleerd. In september werd voor de eerste maal met 12 welpen gedraaid in de kelder van de wasserij van de St. Jozefstichting. In een later stadium werd er verhuisd naar de toenmalige groene keet achter de Teresiakerk, toen midden tussen de weilanden aan de trekweg gelegen. In 1968 werd onder leiding van hopman Veldmans een verkennersafdeling gestart. In het begin droeg iedereen nog de paarse districtsdas met de Apeldoornse adelaar erop. Later werd in het belang van de eigen groepsidentiteit over gegaan op de oranje-zwarte das. In 1972 werden ook sommige verkenners weer te oud; dus werd er in maart van dat jaar begonnen met een rowanafdeling, de R.A. 247, welke later de MEBO-stam zou gaan vormen. Maar voor het zover was echter, had onze groep al twee andere uitbreidingen achter de rug. In 1973/1974 werd er gestart met het vrouwelijke element in de groep te halen. Er werden een kabouter- en een gidsenkring gestart. Inmiddels zijn we ook verhuisd naar de welbekende blokhut aan de Haagwinde en is de Mebo-stam weer opgeheven wegens gebrek aan leden. Later werd een nieuwe stam opgericht: de St. Hubertusstam. In 1982 verhuisde de Dr. Ariensgroep naar een nieuwe blokhut. Deze in steen opgetrokken blokhut op de hoek van Haagwinde en de Sluisoordlaan zou tot het einde van het millennium de ankerplaats van de groep zijn. Eind 1998 verhuisde de groep naar het Mheenpark, waar de groep in ‘de Pionier’ zijn huisvesting vond. Wie was Dr. Ariens: Dr. Ariens heette Alphons Ariens en werd op 26 april 1860 in Utrecht geboren. Hij studeerde filosofie in Rijnsburg en Rome. In 1882 werd hij tot priester gewijd en werd kapelaan in Enschede. De fabriekarbeiders in Twente gingen hem ter harte en hij probeerde met sociale rechtvaardigheid en naastenliefde de maatschappij te verbeteren. Hij is de grondlegger van de katholieke arbeidersbeweging. In 1908 werd hij pastoor in Maarsen. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in een verpleeg-tehuis in Amersfoort, waar hij op 7 augustus 1928 gestorven is. Om Explorer te worden moet je aan enkele eisen voldoen, namelijk: • De bereidverklaring kennen en begrijpen • Weten hoe scouting is ontstaan, • De betekenis van de Nederlandse vlag kennen en de vlag correct kunnen behandelen, • Het Nederlandse volkslied en zijn betekenis kennen. • Weten hoe een Explorer groet • De ceremoniën van de afdeling kennen. De bereidverklaring: Ik wil met de hulp van God als explorer samen met anderen de wereld om mij heen ontdekken en meer leefbaar maken. Met de inzet van mijn mogelijkheden en met eerbied voor alles wat leeft, wil ik de kansen die ik krijg benutten. Ik probeer zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan. Ik respecteer mijzelf en anderen. Weten hoe scouting ontstaan is: Zie inleiding De betekenis van de Nederlandse vlag en correcte behandeling: Onze Nederlandse vlag zoals wij die nu kennen is niet onze eerste vlag. Aan het eind van de 15e eeuw ontstond onze eerste nationale vlag: een wit vlak met twee gekruiste rode lauwertakken (=het Bourgondische kruis), de banier van de hertog van Bourgondië, onder wiens heerschappij de Nederlanden toen vielen. Tijdens de Spaanse overheersing gedurende de tachtigjarige oorlog, kregen de prinsen van Oranje hun invloed hier te lande. De geuzen handelden in naam van deze prins, voerde in hun vlag zijn kleuren: oranje, blanje, bleu. Eerst als een stralende zon, later in de drie banen. Na ongeveer 1630 werd het oranje vervangen door rood en het bleu door donker blauw daar deze kleuren op de volle zee beter te onderscheiden waren. De tegenwoordig vaak bij de nationale vlag gehesen oranje wimpel is feitelijk een vervanging voor de vroegere oranje blanje bleu, welke de verbondenheid van ons volk met ons koningshuis aangeeft. De Nederlandse vlag is in 1937 officieel bij wet als rood-wit-blauw vastgesteld. (vermiljoen-rood, wit, cobalt-blauw). De kleuren blauw en wit zijn de livreikleuren van het Prinsdom Oranje (Fr.). De oranje baan werd toegevoegd als persoonlijk eerbetoon aan Willem I, Vader des Vaderlands. De Nederlandse vlag wordt opgevouwen door de banen van de vlag over de lengte over elkaar heen te leggen (zigzag). Vervolgens wordt de vlag over de lengte nogmaals dubbelgevouwen, zodanig dat de blauwe baan aan de buitenkant zichtbaar blijft. De witte en de rode baan worden niet zichtbaar naar binnengevouwen. De vlag wordt vervolgens zigzag opgevouwen naar de kant waar de bevestigingstouwtjes zitten. Het laatste stuk wordt het opgevouwen deel opgerold. Met het bevestigingstouwtje kan de vlag ‘dichtgemaakt’ worden, zodat hij niet onverwachts uitrolt. De Nederlandse vlag mag alleen in vol licht gehesen zijn. Dit betekent overdag of anders wordt de vlag met een schijnwerper verlicht. Overdag is in deze een half uur n� zonsopgang tot een half uur voor zonsondergang. De wimpel wordt alleen gehesen bij verjaardagen van het koninklijke huis. Op zondag wordt er niet gevlagd. Mocht een nationale feestdag, waarbij de vlag gehesen wordt op een zondag vallen, dan wordt het vlagvertoon op de zaterdag ervoor gedaan. Het Nederlands volkslied en zijn betekenis: Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed, Den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood; Een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd, Den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. (1) Ik ben Willem van Nassouwe, Nederlander ik blijf mijn vaderland trouw tot de dood Ik ben een Prins van Oranje, nergens bang voor Ik heb de Spaanse koning altijd erkend Mijn schild ende betrouwen zijt gij, o God mijn Heer, Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer; Dat ik doch vroom mag blijven uw dienaar t'aller stond, De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt. (6) Ik vertrouw op uw bescherming, o God U neem ik als uitgangspunt, blijf bij mij Laat mij vroom blijven en altijd uw dienaar zijn en de tirannie verdrijven die ik verschrikkelijk vind Weten hoe een Explorer groet: Indien hij geüniformeerd is groet een explorer met de drie vingers van zijn rechterhand tegen de rand van zijn hoed c.q. baret. Is hij niet in compleet uniform (b.v. door het ontbreken van baret, das of overhemd, dan brengt hij het z.g. geheim ofwel half saluut. D.w.z. de onderarm vertikaal, zodanig dat de hand zich op ongeveer oor hoogte en twintig centimeter van het hoofd bevindt. Deze wijze van groeten wordt ook toegepast bij het afleggen van de bereidverklaring van de explorers bij de installatie. Weten welke ceremoniën er bij de afdelingen zijn: Binnen de explorerafdeling wordt tijdens het openen rond de zgn. explorertafel gestaan. De begeleiding opent de opkomst. Vervolgens wordt door de organisatoren van de opkomst het programma uitgelegd en gestart. Aan het einde van de opkomst wordt er rond de tafel geëvalueerd en gesloten. Tevens wordt het programma voor de volgende week kort besproken. De installatie vindt ook plaats rond de tafel, waarbij de kandidaat-explorer de bereidverklaring aflegt. Hierbij wordt een carré rond de tafel gevormd, waarbij de begeleiding zich achter de opgerolde Nederlandse vlag opstelt. De kandidaat-explorer legt de drie vingers op de vlag, geeft zijn linkerhand aan de begeleiding en verklaart zich bereid. Na deze bereidverklaring worden de diverse insignes opgespeld. Nadat de explorer is opgenomen in de kring, heeft deze het recht om zijn naam op de tafel te schrijven.


  Je bent actief onder account explorers! Je rechtenniveau is Bezoeker.

Houd je e-maildres en andere persoonlijke gegevens actueel in het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland!
Je speltak gebruikt deze gegevens om je te informeren over de opkomsten of om contact op te nemen wanneer dit noodzakelijk is.

Je gegevens aanpassen

ARIDA - © 2021 Bart Steens.