Wie was Alfons Ariëns?

De man naar wie onze groep vernoemd is, heet Alfons Ariëns. Alfons werd op 26 april 1860 in Utrecht geboren. Hij kwam uit een katholiek gezin en werd thuis heel streng en sober opgevoed. Toen Alfons 10 jaar was, ging hij naar een Rooms- Katholieke kostschool. Na het gymnasium ging hij eerst filosofie en daarna theologie studeren. In 1882 werd hij tot priester gewijd. Hij was toen 22 jaar en eigenlijk nog te jong, maar daar kreeg hij ontheffing voor. Ondanks dat Alfons priester geworden was, bleef hij doorstuderen en werd in 1885 tot Docter (Dr.) in de theologie benoemd.
Het jaar daarop reisde hij in z’n vrije tijd door Italië, waar hij veel ellende zag. Hij kon in Rome professor worden, maar besloot om terug te gaan naar Nederland waar hij in 1886 kapelaan in Enschede werd. Daar zette Alfons zich vooral in voor de rechten van de arbeiders. Helaas gaat het steeds slechter met zijn gezondheid en word hij in het kleine boerendorp Steenderen aangesteld als pastoor. Het afscheidsfeest in Twente duurde 3 dagen, zo populair was hij inmiddels geworden.
Zijn gezondheid ging snel achteruit en op dokters advies reist hij door Engeland en Duitsland. Hij knapt weer helemaal op en in 1919 werd hij tot Geheim Kamerheer van de Paus benoemd. Daardoor heette hij voorstaan Monseigneur Docter Alfons Ariëns. Bij zijn 40- jarig priesterfeest werd er weer een groot feest gevierd, maar al gauw daarna begon iedereen hem te vergeten. In 1926 ging hij naar een rusthuis, waar hij op 7 augustus 1928 overleed.