Inschrijven!

  Voornaam lid

  Voorletters lid

  Tussenvoegsel lid

  Achternaam lid

  Geslacht

  ManVrouw

  Straatnaam en huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Land

  Telefoonnummer (tevens noodnummer)

  Mobiel nummer (optioneel)

  E-mailadres kind (optioneel, niet invullen i.g.v. inschrijving als vrijwilliger)

  E-mailadres ouders/verzorgers (uw eigen e-mailadres i.g.v. inschrijving als vrijwilliger)

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

  Speltak

  Beroep vader (optioneel, niet invullen i.g.v. inschrijving als vrijwilliger)

  Beroep moeder (optioneel, niet invullen i.g.v. inschrijving als vrijwilliger)

  In verband met de privacy wetgeving is de zichtbaarheid van persoonlijke gegevens verder ingeperkt. Hier kan worden aangegeven of bovenstaande gegevens getoond mogen worden aan iedereen die een ledenlijst mag bekijken. Als de gegevens niet zichtbaar mogen zijn, dan zijn ze dat nog wel voor degenen, die functioneel gezien, de gegevens nodig hebben. Dit zijn over het algemeen degenen die ledenlijsten, deelnemerslijsten en dergelijke beheren. Deze zichtbaarheid geldt ook voor de adresgegevens.
  Mijn persoonlijke gegevens verbergen.

  Wij gebruiken gemaakte foto- of video-opnamen voor publicatie op social media van Scoutinggroep Dr. Ariëns Apeldoorn (Facebook), onze website of voor publicatie in het Scouting Magazine. Wij plaatsen geen foto’s van kinderen in zwemkleding of foto’s die als aanstootgevend zouden kunnen worden beschouwd. Het doel van de foto’s is altijd om onze activiteit te tonen en niet onze leden. U kunt bezwaar maken tegen het maken van foto's en video-opnamen door onze groep, in situaties die onder de privacywetgeving vallen.
  Ik maak bezwaar tegen het plaatsen van dergelijke media.

  Rekeningnummer (IBAN: 18 tekens - géén spaties)

  Rekening naam


  - Na uw inschrijving, zal u een machtigingsformulier toegestuurd worden, om Scouting Dr. Ariëns Apeldoorn toestemming te verlenen incasso-opdrachten te sturen naar uw bank.
  - U kunt zich uitschrijven middels het uitschrijfformulier, dat tevens op deze website te vinden is. Na verzending van het uitschrijfformulier wordt de automatische contributie-inning het eerstvolgende kwartaal gestopt.

  Voer de volgende code in: captcha