Vacatures

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren. Iedereen die enthousiast is over het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren kan vrijwilliger worden. Er is altijd een taak die past bij jouw kennis, ervaring en voorkeur.


Wij zoeken momenteel vooral vrijwilligers voor bestuursfuncties. Alle huidige bestuursleden zijn ouder van een jeugdlid van onze club.

scouting logo

Voorzitter van de vereniging

Als voorzitter van de vereniging stuur je de groep aan en ben je het boegbeeld voor de vereniging naar externen. Je leidt de vergaderingen van de groepsraad en het verenigingsbestuur (11 per jaar), je zorgt ervoor dat besluiten worden genomen en dat de groep goed functioneert. Reken op zo’n 4 tot 8 uur per maand.

Voorzitter van de stichting

Als voorzitter van het stichtingsbestuur ben je verantwoordelijk voor het (financiële) beheer en het onderhoud van het clubhuis. Je leidt de vergaderingen van het stichtingsbestuur en je bent de vertegenwoordiger van de stichting naar externen zoals de BSO die als vaste huurder gebruik maakt van het clubhuis. Het stichtingsbestuur vergadert momenteel 5 keer per jaar. Reken op zo’n 4 uur per maand.

Secretaris van de vereniging en/of stichting

Als secretaris maakt je deel uit van één of beide besturen, afhankelijk van de keuze die jij maakt. Je bereidt de vergaderingen voor van de besturen en de groepsraad en zorgt voor verslaglegging van besluiten. Tevens regel je de verplichte administratieve zaken zoals in-/ en uitschrijvingen van bestuursleden.
Afhankelijk van je keuze om aan 1 of beide besturen deel te nemen, verzorg je minimaal 9 tot maximaal 11 vergaderingen per jaar. Reken op 4 uur tot 8 uur per maand.

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltakken. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en in te grijpen als er zaken niet lekker lopen. Als groepsbegeleider ben je tevens lid van het verenigingsbestuur.

Voor alle vacatures geldt:

  • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
  • Je bent minimaal 21 jaar of ouder.
  • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te (laten) vragen.
  • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.

Wij bieden:

  • Een prettige omgeving waarin je kunt bijdragen aan een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren;
  • Een gezellige vereniging met de mogelijkheid om mee te doen aan gezamenlijke scoutingactiviteiten voor jeugdleden en vrijwilligers;
  • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen via opleidingen van Scouting Nederland.

Voor meer informatie over de vacatures van voorzitter kun je contact opnemen met de huidige stichtingsvoorzitter Gerard Peeters via stichtingsvoorzitter@drariens.nl.

Voor meer informatie over de vacatures van secretaris kun je contact opnemen met de huidige secretaris Marion Peeters via secretaris@drariens.nl.

Voor meer informatie over de vacature van groepsbegeleider, kun je contact opnemen met Pascal Zwiers via praktijkbegeleider@drariens.nl.

We begrijpen dat je niet zomaar de stap neemt om een bestuursfunctie te vervullen; je wilt vooraf wel weten waar je aan begint. Daarom nodigen wij je uit om eerst één of meerdere vergaderingen bij te wonen zodat je een beeld krijgt hoe onze club achter de schermen werkt, en wat jij daarin zou kunnen betekenen. Geen probleem als je daarna alsnog besluit om ervan af te zien.