Uitschrijven

Lidnummer (zie ScoutCard, of Scouts Online)

Roepnaam

Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht
ManVrouw

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

E-mailadres

Speltak

Wenst met ingang van onderstaande datum, zijn of haar lidmaatschap bij de geselecteerde speltak van de Scouting Dr. Ariënsgroep Apeldoorn te beëindigen. (dd-mm-jjjj)

Uitschrijving kan alleen per kwartaal. Na verzending van dit formulier wordt de automatische contributie-inning het eerstvolgende kwartaal gestopt. Bij niet tijdig verzenden wordt automatisch het volgende kwartaal in rekening gebracht.

Voer de volgende code in: captcha