Uitschrijven

  Lidnummer (zie ScoutCard, of Scouts Online)

  Roepnaam

  Voorletters

  Tussenvoegsel

  Achternaam

  Geslacht
  ManVrouw

  Straat en huisnummer

  Postcode

  Plaats

  E-mailadres

  Speltak

  Wenst met ingang van onderstaande datum, zijn of haar lidmaatschap bij de geselecteerde speltak van de Scouting Dr. Ariënsgroep Apeldoorn te beëindigen. (dd-mm-jjjj)

  Uitschrijving kan alleen per kwartaal. Na verzending van dit formulier wordt de automatische contributie-inning het eerstvolgende kwartaal gestopt. Bij niet tijdig verzenden wordt automatisch het volgende kwartaal in rekening gebracht.

  Voer de volgende code in: captcha